Chakrabehandling

Ladda ner pdf för att se placering av behandling enligt chackrametod

1. Baschakrat/Rotchakrat

Barndomsproblem, hudproblem, cirkulationsrubbningar, viss fortplantningsproblematik, problem kring urinvägarna, könsorgan, anus.
Starkaste området vad gäller olika former av beroende och beteenden. Sexuella problem (fysiska, emetionella m.m.)
Smärtor i korsryggen, aptitlöshet.

2. Mjältchakrat/Magchakrat

Mag -och tarmområdet. Äggstockar, testiklar, njure, binjure, bäckenområdet, fortplantningssystemet, livmodern, PMS, m.m.

3. Solar Plexuschakrat

Matsmältning, vikt –och förbränningsproblem, blindtarm, lever, mjälte, gallblåsa, bukspottskörteln, binjure, njure.

4. Hjärtchakrat

Fysiska processer kring hjärt/lungområdet. Astma, allergi och relationsproblem.

5. Halschakrat

Hals/strupproblem, sköldkörtel, tymus, ansiktet, käken. Kommunikationsproblem (ex. viss oförmåga att uttrycka sig eller sätta gränser.) Mun, nacke.

6. Pannchakrat (tredje ögat)

Hypofys och hormonkörtlar (hormonbalanser). Tillväxten. Huvudvärk, näsa, vänster öga, skallbas, hjärnan, nervsystemet.

7. Kronchakrat

Epifysen och alla problem som associeras med organet. Immunsystemet. Psyket. Höger öga. Fokusering och medvetenhet om de egna behoven.