Välkommen till LM Hästsport

LM Hästsport jobbar med magneter för behandling av skador och sjukdomar som har använts sedan tusentals år tillbaka av greker, romare och egyptier. I nutid förekommer det sedan länge i Kina, Japan, Ryssland, USA, Tyskland, Schweiz mfl.

Det främsta som sker i en behandling är att cellens syreupptagningsförmåga ökar. Dessutom bryts kedjor och klumpar av kroppsvätskor ner, vilket gör att blodet får det lättare att passera i blodbanorna. Då behövs inte samma tryck som tidigare, som då i sin tur ger ett stabilare blodtryck.

Exempel på påvisade forskningsresultat

  • Dygnsrytmen påverkas positivt
  • Reaktionssnabbheten ökar
  • Läkningsprocessen av benbrott påskyndas
  • Stärker immunförsvaret
  • Upptaget av syrgas via lungorna ökar
  • De röda blodkropparnas rörelse påverkas
  • Blodtrycket normaliseras

Källa: Miljö & Framtid, Intervju med Professor i Ortopedisk kirurgi Olov Lindahl.